Zenbrief juni 2024

Zenbrief header december 2023

ACHTVOUDIGE PAD

Oefenen in heel je leven

In je zenbeoefening zijn de meditatie en het zelfonderzoek een fundamenteel onderdeel. Maar ook alle andere facetten van je leven – in feite ieder moment – vormen ieder voor zich
en samen de essentie van zen. Wat doet onze manier van communiceren in de wereld? En – bijvoorbeeld – de
manier waarop we in ons levensonderhoud voorzien?

Nonduale rap

Sanne Nijenhuis liet zich inspireren door de nonduale filosofie in dit pakkende nummer: ‘Niet één niet twee’. Een hedendaagse sutra, dank Sanne voor je inspiratie. We hopen nog vaak van je zenkunsten te mogen genieten! Klik op de playbutton onder het ginkoblad om Sannes nummer te beluisteren.

Zenbrief ZCN Zomersesshin September 2023

Zomersesshin

Links/boven een foto van vorige zomer.
Ter voorbereiding op onze zomersesshin bezochten Dick en Misha onlangs nog eens de Abdijhoeve. Dick: ‘We waren wederom onder de indruk van de rust en ruimte die we hier op terrein aantroffen.’ Het thema van de sesshin is ‘Zen en een betere wereld’. Misha: ‘Elkaar inspireren in ons diepe verlangen naar een betere wereld, het beloofd een prachtige week te worden!’

Zondag 2 juni service

O.l.v. Dick is er de laatste jaren hard gewerkt aan het oefenen van de service. Hierin schenken we o.a. op symbolische wijze energie en aandacht aan diegenen die dat goed kunnen gebruiken. Ook onze natuurlijke leefwereld mag hier bijvoorbeeld genoemd worden. Het is een prachtig geheel aaneengeregen van rituele handelingen, zeker wanneer we dat samen aandachtig en liefdevol beoefenen. Komende zondag 2 juni tijdens de stille zondag is er een service. Leuk als je ook komt en/of iemand aanmeldt om te memoreren!

Sanghafeest 6 juli

Aangestoken door het enthousiasme van velen organiseren we dit jaar weer een sanghafeest! Schrijf de datum alvast in je agenda. Dit keer is er de gelegenheid om bij elkaar te komen en het leven vieren op 6 juli vanaf 18u. De feestcommissie is nog aan het beraden op het precieze programma, maar het wordt vast en zeker weer gezellig!

Zomerzitten

In de maanden juli en augustus is er in ons centrum ‘zomerzitten’. Dit betekent dat we op maandag en woensdagochtend een sanghabijeenkomst hebben. Deze worden begeleid door sanghaleden en naaste betrokkenen die op een creatieve manier invulling geven aan de teisho. De insteek dat kunst, beweging en spontane zomerse energie hierin leidend zijn. De twee-wekelijkse stille zondagen lopen ook door in de zomer. De voorbereidingen met hele diverse begeleiders zijn in volle gang en het beloofd een mooi programma te worden; meer daarover in de komende zenbrief!

Zenbrief december 2023

Fotopoëzie

Wijsheid is geen verstandelijke kennis.
Het is inzicht in de ware natuur van de dingen. Het is geest – het ordenende principe in de kosmos en in de mens. Terwijl het mannelijke principe zich gemakkelijk zelfingenomen keert tegen de ordening van de kosmos, is het vrouwelijke principe van wijsheid identiek aan de fundamentele ordening van de wereld.

Willigis Jäger (1925-2020)
benedictijner monnik,
zenmeester en mysticus

Foto: Ineke Teunissen

8-voudige pad: juiste inspanning

In juni krijgen we het thema ‘achtvoudige pad’ aangereikt van onze jaarcyclus. Wie het achtvoudige pad bestudeert ziet dat veel van onze maandelijkse thema’s daarin terug te vinden zijn. Eigenlijk is het achtvoudige pad dus een samenvatting van alles wat er in ons zenjaar naar voren komt. Zo is deze interpretatie van karma door Harrie Frijns een voorbeeld zijn van de juiste inspanning op het achtvoudige pad; je karma onder ogen komen vraagt tijd en aandacht. Al hoeft het niet eng te zijn om achterom te kijken; kiekeboe!

Klimaatmars

Dick en Misha pogen de komende tijd ieder maandthema met een korte column te begeleiden. Dick trapt daarbij af met een introductie van het thema en Misha reageert met een toepassing op de maatschappelijke actualiteit of zijn persoonlijke leven.

Dick: Een inmiddels enigszins gevleugelde uitspraak van mij is: het doet ertoe wat je doet. In zes woorden is daarmee het achtvoudige pad benoemd. En Joko Beck benadrukt dat het steeds weer gaat om het ervaren van elk moment alsof het de eerste keer is. Als je dat doet (ook dat is beoefening) weet je steeds beter wat je te doen hebt. Vertrouw dat. Je weet het. Deep down is het bekende kost! In de ‘gewichtsloosheid’ van dit moment gaan we ook inzien dat we grenzeloos zijn (mu ke ge). Onze ware natuur is zo. We kunnen dan ver voorbij ons dwarsliggende ego kijken. Op die manier vallen we als het ware vanzelf in het achtvoudige pad. Dat kunnen we dan begrijpen als veel verder reikend dan een appèl om acht morele regels te volgen. Het achtvoudige pad wordt dan een slotsom in plaats van een voorschrift.
Misha: Ja zo voelt het voor mij ook heel natuurlijk; het achtvoudige pad dat steeds weer opkomt uit onze directe ervaring. Alleen door vertrouwen en liefde krijg ik soms die eerste vonk inspiratie tot juist inzicht, spreken, levensonderhoud, enzovoorts. Zelfs de meest stevige discipline komt dan ook voort uit een openheid voor wat dit moment te bieden heeft. Als die openheid er niet is, is wachten het beste wat je kunt doen. Vaak wordt hier boeddhisten passiviteit verweten. In reactie op deze maatschappelijke norm zeggen we dan; door in dit moment te zijn wordt je juist productief! Maar de onovertroffen balans tussen lijden en genot in mijn eigen leven én hoe de menselijke beschaving geweld eerder lijkt verplaatsen dan op te lossen doen me steeds vaker denken; vooruitgangsdenken is een illusie. De wereld wordt niet beter, en ook niet slechter. Hiermee ok zijn is ware ‘vooruitgang’ en zou weleens kunnen bijdragen aan meer harmonie op onze aarde. Daarom ga ik deze vrijdag 31 mei naar de klimaatmars op de Zuidas. Jij Dick gaat a.s. maandag in Nijmegen. We doen wat.

Bijdragen aan de zenbrief?

Wil je een zenvolle foto, column, gedicht etc. delen? Leuk! Met onze maandelijkse zenbrief proberen we elkaar te inspireren in onze zenontwikkeling. De redactie ziet uit naar je bijdrage en je kunt die toesturen via: misha@zennijmegen.nl